Общи условия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Споразумение между потребител/посетител и Jarden-Florist.com
Последно обновяване: март 2024

Моля, внимателно прочетете настоящите Общи условия преди да използвате сайта www.jarden-florist.com (наричан за краткост „Уебсайт“).

Настоящите Права и Условия за ползване (наричани по-долу “Споразумение” или “Общи условия”) са предназначени за регулиране на отношенията между всеки един потребител и/или посетител (регистрирани или нерегистрирани), (наричани по-долу за краткост „Потребител / Вие“), от една страна и ФЕНИКС АРТ ДИЗАЙН ЕООД, ЕИК 205694534, София 1303, р-н Възрждане, зона Б-5, бл.10, вх. А, ет. 15, ап. 57, email: info@jarden-florist.com (наричано по-долу “Jarden-Florist.com”), оператор на сайта www.jarden-florist.com, касаещи достъпните информационни услуги и ресурси, предоставени на или чрез Jarden-Florist.com (наричани “Услугите” или “Jarden-Florist.com”).
Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите общи условия, правила и клаузи в този документ.
Ако Вие като потребител не сте съгласни с тези условия или ако нямате навършени 16 години – нямате право да използвате Jarden-Florist.com.
“Използване” на Jarden-Florist.com означава действия от типа: кликване на линкове, въвеждане на информация, създаване на поръчка, или разглеждане на съдържание (т.нар. браузване). Използвайки Jarden-Florist.com Вие се съгласявате с настоящите общи условия.

 

УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ЧРЕЗ САЙТА

Услугите, достъпни чрез Jarden-Florist.com, ти позволяват да използваш софтуерни решения, разработени от компанията, за да разглеждаш съдържание, свързано с основната дейност на компанията, а именно търговия на цветя и бутикови аранжировки, интериорен фито-дизайн, онлайн търговия.

Услугата “ОНЛАЙН ПОРЪЧКА” ти позволява да изпратиш букет, аранжировка или подаръчна кошница, които са предоставени за избор на сайта Jarden-Florist.com с цел доставяне до твой конкретен адресант. Доставката може да съдържа картичка с вашето пожелание, което ти попълваш онлайн, точен адрес и телефон на адресанта и точния ден и час, в който желаеш да бъде направена доставката. Поръчката ти ще бъде приета от екипа на Jarden-Florist.com и ти ще получиш потвърждение по е-мейл с информация за статуса на твоята поръчка.
Процедурата по онлайн изпращане на ПОРЪЧКА изисква от потребителите на Jarden-Florist.com, които правят поръчка, да предоставят лични данни, като име, телефон, е-мейл адрес, физически адрес за доставка. Във всички други случаи, когато сте в Jarden-Florist.com не се изисква да се регистрирате или да предоставяте лична информация, за да разгледате нашия Уебсайт или за да осъществите достъп до съдържанието му. Jarden-Florist.com предлага и функция РЕГИСТРАЦИЯ за своите клиенти, но тя няма задължителен характер. РЕГИСТРАЦИЯТА е напълно безплатна и само по желание на КЛИЕНТА, с цел да се ползват преференции при пазаруване.

• Jarden-Florist.com използва тези данни единствено и само за целите на изпълнение на поръчката, или за осъществяване на комуникация с КЛИЕНТА, когато е необходимо изясняване статуса на поръчката или условията при доставката.
• Jarden-Florist.com третира тази информация като лична и конфиденциална и никога, по никакъв повод няма да предостави тази информация на трети лица, освен ако не се изисква от Закона.
• Jarden-Florist.com не дистрибутира тази информация с цел използване в мейлинг листи и рекламни кампании, или за каквато и друга цел, освен за това да изпълни точно своите услуги.

Jarden-Florist.com се ангажира да спазва поверителност и конфиденциалност с личната информация на своите клиенти.

При използване на услугите, предлагани от нас, ти сключваш договор с ФЕНИКС АРТ ДИЗАЙН ЕООД, съдържанието на който се определя от настоящите Общи условия и договорът се счита сключен в момента, в който започва тяхното използване.

 

ПРОМЕНИ и ДОПЪЛНЕНИЯ

Jarden-Florist.com си запазва правото да прави промени в настоящите Общи условия по всяко време, без предупреждение. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им на уебсайта. Това споразумение между Jarden-Florist.com и посетителите на сайта се прилага, докато една от страните не го прекрати. Вие можете да го прекратите преставайки да използвате този уебсайт и унищожавайки материалите, които сте "свалили", разпечатвали или по какъвто и да е начин сте запазили от нея. Потребители, които нарушават правилата и условията за използване на сайта, първо ще бъдат предупредени и в случай, че продължат съзнателно да не ги спазват, ще бъдат предприети други мерки за прекратяване на достъпа и използване на уебсайта и услугите, които се предлагат.

 

ЛИНКОВЕ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

Този сайт съдържа линкове към други ресурси в интернет, наричани “линкове” или “свързани сайтове”. Тези линкове са предоставени за твое удобство и имат за цел да допринесат за по-лесно идентифициране на други интернет ресурси, които могат да ти бъдат полезни. Линковете нямат за цел да индикират, че Jarden-Florist.com спонсорира / подпомага или че е правно обвързан, с който и да е от свързаните сайтове; нито че Jarden-Florist.com е упълномощен да използва търговска марка, лого, авторски права или каквато и да е друга интелектуална собственост, която може да се появи в линковете.
Jarden-Florist.com не носи отговорност за съдържанието на свързаните сайтове. Това включва и всеки линк, разположен на свързаните сайтове към други сайтове. Тези Общи условия не покриват твоите взаимоотношения със свързаните сайтове. Ето защо следва внимателно да провериш условията за използване на свързаните сайтове.

 

ЛИЧНИ ДАННИ

Защитата на твоите лични данни е висок приоритет за нас.
Jarden-Florist.com може да събира, анонимно, демографски данни като например град, години, пол, интереси и предпочитания. Информация за твоята операционна система също може да бъде събирана: IP адрес, вид браузър, време на достъп, препращащ сайт и т.н. Тази информация се използва за поддръжка на услугите и най-вече за тяхното оптимизиране и подобряване.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНАТА ТИ ИНФОРМАЦИЯ

Jarden-Florist.com събира и използва личната ти информация за да управлява Jarden-Florist.com и да изпълнява заявените услуги.
Jarden-Florist.com третира тази информация като лична и конфиденциална и никога, по никакъв повод няма да предостави тази информация на трети лица, освен ако не се изисква от Закона.
Jarden-Florist.com може да споделя твоята информация с платежни оператори, за нуждите на конкретната транзакция. Всички тези оператори нямат право да използват тази информация за нищо друго освен за изпълнение на плащането. Платежните оператори са задължени да използват най-съвременните и сигурни технологии за защита на личната ти информация.
Jarden-Florist.com следи посещенията на страниците на Jarden-Florist.com, за нуждите на качествен анализ. Тази информация се използва за подобрението на услугите и персоналната им адаптация към всеки потребител.

 

БИСКВИТКИ

Jarden-Florist.com може да използва бисквитки, за да персонализира онлайн престоя ти. Бисквитка е текстов файл, който се съхранява и поставя на твоя компютър от уеб сървър. Бисквитките не могат да бъдат използвани за зареждане на програми или вируси. Бисквитките са уникално разпределени към теб и могат да бъдат разчетени само от уеб сървъра, който ги е разпределил.
Основната причина да използва бисквитки е да ти пестим време. Целта на бисквитките е да каже на уеб сървъра, че точно ти си се върнал на определена страница. Например, ако веднъж си изпратил ПОРЪЧКА през Jarden-Florist.com и излезеш – бисквитката ще се задейства, когато влезеш отново, ще те разпознае. Така когато се върнеш на Jarden-Florist.com информацията, която си предоставил преди това ще бъде налична отново.
Имаш възможност да приемеш или да откажеш бисквитките. Повечето уеб браузъри автоматично приемат бисквитки, но ти винаги можеш да коригираш това от настройките си.

 

СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Защитата на Вашите лични данни е висок приоритет за нас.
Ние вземаме всички необходими технически и организационни мерки, за да гарантираме защитата и сигурността на Личните данни, които събираме и обработваме. Мерките са съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряващи ниво на защита, съответстващо на рисковете и естеството на данните, които трябва да бъдат защитени

    • Срещу случайно или умишлено изгубване или унищожение (резервни копия)
    • Неоторизиран достъп или действия с данните (криптиране на връзката и данните, ограничен достъп)
    • Достъп до личните данни имат само упълномощени служители на компанията
    • Съхраняваме и обработваме данните само в цифров формат.

Ние третираме тази информация като лична и конфиденциална и никога, по никакъв повод няма да предоставим тази информация на трети лица, освен ако не се изисква от Закона. Ние не дистрибутираме тази информация с цел използване в мейлинг листи и рекламни кампании, или за каквато и друга цел, освен за това да изпълним точно и прецизно своите услуги.
Ние се ангажираме да спазваме поверителност и конфиденциалност с личната информация на своите клиенти.

 

ЗАБРАНЕНО ЗА НЕЗАКОННИ ЦЕЛИ

Като условие за използване на Jarden-Florist.com, ти декларираш, че няма да използваш уеб сайта, в който и да е от случаите по-долу:
1) незаконни цели;
2) за цели, забранени от настоящите общи условия;
3) по какъвто и да е начин, който може да застраши или повреди функционирането на Jarden-Florist.com
4) по какъвто и да е начин да застраши нормалното използване на сайта от друго лице.
Нямаш право да “хакваш”, “кракваш”, “скрейпваш”, “крауваш” Jarden-Florist.com директно или индиректно чрез инструменти като паяци, роботи, крауерс, скрейпърс, фрейминг, айфреймс или RSS фийдове или всякакви други подобни. Нямаш право да достигаш или да се опитваш да достигнеш до информация, която не е публично публикувана на Jarden-Florist.com.
Цялото съдържание на сайта Jarden-Florist.com са защитени от европейското и българското законодателство за интелектуална собственост, включително авторски права. Използването на Jarden-Florist.com не ти дава право да продаваш и/или препродаваш съдържанието на сайта Jarden-Florist.com.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ / ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДОСТЪП

Jarden-Florist.com си запазва правото по всяко време да прекратява или ограничава достъпа до сайта Jarden-Florist.com и предоставяните услуги. Jarden-Florist.com си запазва правото да модифицира или да прекратява (временно или окончателно) елемент от услугите си. Ти се съгласяваш, че Jarden-Florist.com няма да носи отговорност към теб или трети лица за каквато и да е модификация (промяна), спиране или прекратяване на услуга.

 

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Информацията, софтуера, услугите, достъпни чрез сайта Jarden-Florist.com може да съдържат неточности и технически грешки. Доколкото ние се стремим да предотвратим възникването на грешки в този уебсайт, не може да се даде гаранция за непредвиден срив или грешки в процеса на работа. Ние си запазваме правото да променяме или премахваме цялия уебсайт или части от него по всяко време, без предупреждение на наша отговорност.

 

АВТОРСКО ПРАВО И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Услугите и цялото съдържание на уебсайта Jarden-Florist.com, включващо дизайн, база-данни, алгоритъм, софтуерно кодиране, патенти, визуално изобразяване, ноу-хау и всички други интелектуални права са защитени с авторски права на или са лицензирани на Jarden-Florist.com.
С изключение на изрично писмено позволение от Jarden-Florist.com, ти се съгласяваш да не преправяш, копираш, фреймваш, скрейпваш, наемаш, лицензираш, продаваш, дистрибутираш съдържание или части от съдържание на Jarden-Florist.com за комерсиални и публични цели. Ти нямаш право да копираш, променяш, създаваш или да се опитваш да придобиеш какъвто и да е код (source code), нито да продаваш, лицензираш или да прехвърляш по какъвто и да е начин софтуера, да използваш този уебсайт за разпространяване на материали, съдържащи вируси или ваши съзнателни или несъзнателни действия да осуетят или нарушат работата на уебсайта и услугите, които предоставяме. Ти нямаш право да създаваш линк към този уебсайт от друг уебсайт, без нашето изрично писмено съгласие.
На вас, като потребители на този уебсайт ви се позволява да визуализирате и разглеждате материалите, публикувани на уебсайта, разрешено е записването на материалите на компютъра, както и разпечатване с цел извличане на максимално пълна информация за нас и услугите, които предлагаме, за лична и некомерсиална употреба на информацията.
Всяко едно право, което не е изрично предоставено на друго/и лице/лица остава собственост на Jarden-Florist.com.

 

ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА И СРОДНИТЕ ИМ ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

ФЕНИКС АРТ ДИЗАЙН ЕООД е изключителен собственик на идеята и осъществяването на този Уебсайт. Автор на всички публикации и материали в Уебсайта е ФЕНИКС АРТ ДИЗАЙН ЕООД. Цялото съдържание, в това число всички текстове или части от текст, както и изображения в този уебсайт са собственост на ФЕНИКС АРТ ДИЗАЙН ЕООД и са защитени от европейското и българското законодателство за интелектуална собственост. Потребителят или посетителят не може да копира и използва информация от сайта за комерсиални цели без знанието и писменото разрешение на Jarden-Florist.com. © 2024 Jarden-Florist.com. Всички права са запазени.
Всякаква злоупотреба с информацията, публикувана на този сайт, като копирането на текст или графични изображения ще бъде поставена под ударите на закона!

 

ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ С ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА Jarden-Florist.com

Посещавайки вече Jarden-Florist.com, ние приемаме, че сте съгласни с настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставената в него информация и услуги. Ние сме създали тези правила и условия единствено и само, за да защитим своите посетители и клиенти и да им осигурим безопасни, полезни и приятни минути в света на Jarden-Florist.com.

© 2024 Jarden-Florist.com. Всички права запазени.

Фотогалерия

Колекция снимки

Можете да разгледате нашата колекция от фотографии тук:

>> ФОТОГАЛЕРИЯ

Фотогалерията включва:

• стандартна/ежедневна флористика: букети, аранжировки, кошници, подходящи за рождени и имени дни, партита, коктейли, бизнес мероприятия, за всеки празничен или обикновен, но важен за вас ден;
• сватбена флористика: булчински букети, аранжировки и аксесоари от цветя;
• интериорно озеленяване;

Статии и събития

×

Статии и събития

всичко за цветята

Тук на това място ние от Жарден Флорист ще споделяме статии, мнения, тенденции и всичко за цветята, като акцент в оформянето на интериора, за живота, който излъчват, багрите и уханието.

>> СТАТИИ И СЪБИТИЯ

Аранжирането на цветя е древно изкуство. През цялата си културна история хората са правили букети - за магически ритуали, украса в домовете, култови празници, допълнение към облеклото, но едва през XIV-XV в. осъзнават това като изкуство.

Интериорен фитодизайн

×

Интериорен фитодизайн

Цветята са важен акцент в оформянето на интериора. Те внасят стил, хармония и индивидуалност във всякаква среда – жилищна и административна. Животът, който излъчват, багрите и уханието им влияе успокояващо И релаксиращо. Естетическата потребност да се използва красотата на живите цветя е присъща на всички народи и затова те са задължителен елемент от интериорния дизайн по целия свят.

>> АЛБУМ ИНТЕРИОРЕН ФИТОДИЗАЙН

Изготвянето и реализацията на интериорни решения е допълнителна услуга, която ние от Жарден Флорист предлагаме на своите клиенти. Екипът ни е подготвен в три основни области:
- изготвяне на идеен проект за интериорно озеленяване в жилищни помещения, офиси и търговски обекти, аранжировки и декорации с растения и растителни материали на събития;
- реализация в реални условия;
- консултация за индивидуален фитодизайн.
Една конкретна интериорна идея се прави от компетентни флорист-дизайнери с нюх за красотата и практичността. Като краен етап в реализацията, ние предлагаме и дългосрочна подръжка на осъществените проекти, което дава още по-голяма сигурност на нашите клиенти. 

Горещ телефон

×

Горещ телефон

Поръчки по телефона

Жарден Флорист приема Вашите поръчки и по телефон. 
Поръчките се изпълняват делнични дни от 10:00 до 20:00 ч., празнични дни от 10:00 до 18:00 часа. При влошени метеорологични условия времето за доставка може да бъде различно.
Доставки се извършват само на територията на България.

>> ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН 0893053565

• За нас приоритет No 1 е качеството и високия стандарт на обслужване. Жарден Флорист поема пълна гаранция за точния ден и час при изпълнението на всяка приета поръчка, както и за свежия вид на цветята, освен поради стечение на форсмажорни обстоятелства.
• Ние сме експертен екип със солиден опит в областта.
• Ние разбираме изразните средства на цветята.
• Ние сме в готовност и на разположение 24 часа – 7 дни в седмицата – ако имате проблем с поръчката си или имате възражения, обадете ни се. Ще отреагираме на момента.

Благодарим ви за доверието!

×

Внимание!

В случай, че някои цветя са извън сезона (с изключение на рози) ще бъдат заменени по избор на флорист-дизайнера, съобразено със стила и цената на букета

×
×
×